Rollen-en-rechten

Gebruikersprofielen

Bij gebruikersprofielen kunnen er nieuwe gebruikers toegevoegd worden en bestaande beheert. Dit biedt ook de mogelijkheid om rollen toe te kennen aan gebruikers. Dit geeft de betreffende gebruiker meer of minder rechten binnen FullHouse Online.

Bij rollen en rechten kunnen er verschillende profielen aangemaakt worden, zodat je een passend profiel hebt bij elk type werknemer. Maak bijvoorbeeld een  Sales-profiel of een Financieel-profiel aan.

Bekijk ook de andere functies: